„Посета на психолог е сосема во ред и на секој му е потребно. Сепак, во моето опкружување сум била сведок на стереотипи во врска со барање помош од стручно лице. Оваа платформа овозможува надминување на ваквите предрасуди со овозможување дискреција. Нема ништо подобро од разговор со обучено лице во удобноста на вашиот дом.“