За секој од наведните доктори/психолози ќе биде наведено инфо во врска со нивната работа и искуство низ годините…..

Е-психолог е онлајн платформа во Македонија која нуди психичка поддршка на граѓаните. Тие, преку некој од смарт уредите, би можеле да побараат онлајн сесија со некој од најдобрите македонски психолози. Сесиите се потполно заштитени, кон кои можат да пристапат само психологот и клиентот.

Доколку вашата цел е подобрување на квалитетот на животот, Е-психолог е токму она што ви треба. Безразлика дали чувствувате негативно влијание врз вашата благосостојба, среќа, или нешто ве спречува во постигнувањето на вашите цели, нашиот тим би можел да помогне. Специјалистите на Е-психолог се тука во секое време да разговараат со вас за сите подетални прашања кои ги имате.

Е-психолог нуди разговор со исклучиво акредитирани и лиценцирани психолози и психијатри спремни да ви помогнат со ситуацијата со која се соочувате. Сесиите се потполно заштитени и пристапени исклучиво од психолог/психијатар и клиент.

Тоа зависи од вашите потреби и е индивидуално за секој човек. Некои луѓе чувствуваат бенефит по само неколку недели, додека други се придржуваат за програмата подолг временски период. Потполно зависи од вас

Од вас зависи дали ќе приложите целосно име и презиме или не. Она што е задолжително е валиден контакт преку кој психолозите или психијатрите би можеле да пристапат до вас во случај да имате потреба.

Приватноста и доверливоста се од есенцијално значење за Е-психолог. Се служиме со модерна технологија и инфраструктура со само една цел: заштита на податоците кои ги доставувате и овозможување приватност. Нашите стандарди се високи и во целосна согласност со законските регулативи, како вие би се чувствувале безбедно.

Како да изберам психолог кој најдобро ќе ме разбере?

 • За секој од наведните доктори/психолози ќе биде наведено инфо во врска со нивната работа и искуство низ годините…..

Што е Е-психолог?

 • Е-психолог е онлајн платформа во Македонија која нуди психичка поддршка на граѓаните. Тие, преку некој од смарт уредите, би можеле да побараат онлајн сесија со некој од најдобрите македонски психолози. Сесиите се потполно заштитени, кон кои можат да пристапат само психологот и клиентот.

Дали Е-психолог е она што мене ми треба?

 • Доколку вашата цел е подобрување на квалитетот на животот, Е-психолог е токму она што ви треба. Безразлика дали чувствувате негативно влијание врз вашата благосостојба, среќа, или нешто ве спречува во постигнувањето на вашите цели, нашиот тим би можел да помогне. Специјалистите на Е-психолог се тука во секое време да разговараат со вас за сите подетални прашања кои ги имате.

Со кој ќе разговарам?

 • Е-психолог нуди разговор со исклучиво акредитирани и лиценцирани психолози и психијатри спремни да ви помогнат со ситуацијата со која се соочувате. Сесиите се потполно заштитени и пристапени исклучиво од психолог/психијатар и клиент.

Колку долго можам да користам услуги од Е-психолог?

 • Тоа зависи од вашите потреби и е индивидуално за секој човек. Некои луѓе чувствуваат бенефит по само неколку недели, додека други се придржуваат за програмата подолг временски период. Потполно зависи од вас.

Дали можам да останам анонимен/на?

 • Од вас зависи дали ќе приложите целосно име и презиме или не. Она што е задолжително е валиден контакт преку кој психолозите или психијатрите би можеле да пристапат до вас во случај да имате потреба.

Како е заштитена мојата приватност?

 • Приватноста и доверливоста се од есенцијално значење за Е-психолог. Се служиме со модерна технологија и инфраструктура со само една цел: заштита на податоците кои ги доставувате и овозможување приватност. Нашите стандарди се високи и во целосна согласност со законските регулативи, како вие би се чувствувале безбедно.

Како се одвиваат видео сесиите? Како да се приклучам?

 • ….

Како се движат цените на Е-психолог?

 • …..

Како да извршам плаќање?

 • …..

Дали мора да сум полнолетен за да ги користам услугите на Е-психолог?

 • …..

Јас сум лиценциран психолог/психијатар. Како можам да се приклучам на тимот на Е-психолог? 

 • ….