За секој од наведните доктори/психолози ќе биде наведено инфо во врска со нивната работа и искуство низ годините.