Тоа зависи од вашите потреби и е индивидуално за секој човек. Некои луѓе чувствуваат бенефит по само неколку недели, додека други се придржуваат за програмата подолг временски период. Потполно зависи од вас.