„Користејќи го Е-психолог не лутам по потрага на соодветен психолог како и вообичаено. Полесно го наоѓам она што ми треба затоа што се водам по искуствата и евалуацијата на луѓе кои претходно разговарале со достапните психолози.“