Психијатрите ги набљудуваат физичките и ментални симптоми на луѓето. По детекција на тригер факторите (како потешкотиите и проблемите кои ги наметнува секојдневието) за вашата состојба, вршат проценка дали имате потреба од некаква медикација или друг вид на терапија. За преземање вакви чекори, може да има потреба и од лице-во-лице разговор во живо.

Доколку не сте сигурни која е разликата помеѓу психолог и психијатар и не знаете каде да се упатите, не грижете се. Професионалците на Е-психолог се тука да ви помогнат и да ве насочат.