„Преферирам онлајн сесии од причина што можам да го контактирам мојот психолог во секое време, тогаш кога имам потреба. Еден бенефит е што можам полесно да се препуштам на моите емоции и да се исплачам без да се чувствувам непријатно, бидејќи сепак, комуникацијата е виртуелна.“