Овој оддел е наменет за психолозите и психијатрите на Е-психолог со цел олеснување на меѓусебната комуникација, споделување искуства, мислења и сугестии во врска со одреден случај, дијагноза или состојба.

Целта на оваа услуга е психолозите и психијатрите да го подобрат своето работење како би им излегле во пресрет на корисниците на оваа платформа