Wake Up е здружение создадено за да донесе позитивни промени во општеството и преку своите активности да им помогне на граѓаните да бидат посреќни и активни работници во нивниот личен развој. Една од главните идеи за кои се залага Wake Up е идејата за обезбедување образование и нови можности за започнување и развој на сопствените деловни и маркетинг иновации.

Членовите Wake Up се ентузијасти кои имаат повеќегодишно искуство во различни невладини организации и работа на различни проекти. Секој член на нашата група потекнува од различна позадина и има единствен придонес во организацијата. Освен што се искусни во областа на НВО, нашите членови се електроинженери, инженери за компјутерски науки, гуруа за социјални медиуми, мрежни администратори и слично. 

Реализирани проекти:

Проекти во фаза на реализација:

Идни проекти: